IJac

Velkommen til mig IJac.


Velkommen til en gang Mystistik og Trinetus. Håber du må have en hyggelig og lærerig stund herinde.


Musikken er Mystistik og lidt Trinetus musik.

En genre der efter hånden har

18 år på bagen, men ikke er blevet offentlig kendt og anerkendt endnu.


Jeg håber du vil nyde at surfe lidt rundt på min side.


Jeg er idag Sikker på. at jeg har skabt denne genre selv. Og tro mig. Jeg har brugt rigtig lang tid på at gennemsøge alle verdens musikgenre. Også langt tilbage i tiden. Der er bare ikke nogen derude, der som mig kan finde på at spille en melodi i formindsket skala.

Hvor jeg skifter imellem dur og mol akkorder i et væk. 

Eks.: C Cm C Cm/Eb Ebm Eb Ebm/F# F#m F# F#m/A Am A Am/ osv.

Og jeg kan gå videre og gøre nogenlunde det samme i en forstørret skala.

Eks.: C Cm C Cm/E Em E Em/G# G#m G# G#m/ osv.

Og så ind imellem fletter jeg noget heltone skala ind over spillet, og ganske lidt brudstykker af kirketoneart. Ikke for meget kirketoneart. Ellers begynder det at blive til en kendt stilart, og ikke denne ret specielle form for musik. Og det skal det ikke være.


Jeg ønsker at der kommer andre musikere, der vil spille noget Mystistik eller den religiøse del af det. Noget Trinetus.


Og det ville være rigtig fedt, at i bliver rigtig mange derude, der spiller noget Mystistik og Trinetus.

For min store drøm er at skabe en:


Mystistik og Trinetus Festival.


Så spil noget Mystistik og Trinetus musik derude. Du/i kan læse mere om denne genre på linket “Min Musik/Lær at spille Mystistik og Trinetus musik”.


Hav en hyggelig og god stund herinde.


Med venlig hilsen

IJac.


Welcome to me IJac.


Welcome to a game of Mystistic and Trinetus music.

Hope you'll have a cozy and educational time in here.


The music is Mystistic and a bit Trinetus.

A genre that almost has got 18 years on its back,

but hasn't been publicly known and recognized yet.

 

I hope you'll enjoy surfing around on my site.

 

Today I am sure that i have created this genre myself.

And believe me. I have used a real long time surching 

all the worlds gernes. And that way back in time too.

Though there just isn't anyone out there that

like me begins playing a melody in diminished scale

where I switches between the major and the minor 

chord in a gone.

 

Eks.: C Cm C Cm/Eb Ebm Eb Ebm/F# F#m F# F#m/A Am A Am/ etc.

 

And I can go on to roughly the same in augmented scale.

 

Eks.: C Cm C Cm/E Em E Em/G# G#m G# G#m/ etc.

 

And Then sometimes i merge wholetone scale into the play, and a little bit fragments of musical mode. Not to much musical mode. Else it begins to be a wellknown genre, and not this real special art of music. And that it schall 

not be.

 

I wish that there schall come other musicians that will play some Mystistic

or the religious part of it. Some Trinetus.

 

And it would be real great, that you would be real many out there that plays 

some Mystistic og Trinetus. For my big dream is to create a:

 

Mystistic and Trinetus Festival.

 

So play some Mystistic and Trinetus music out there.

You can read more about this genre on the link

"Min Musik/Lær at spille Mystistik og Trinetus musik" 

(My Music/ Learn to play Mystistic and Trinetus music).

 

Have a nice good time in here.

 

Greatings

IJac.


 Willkommen bei mir IJac.


Willkommen bei Mystistik and Trinetus.  Ich hoffe, Sie haben eine schöne und lehrreiche Zeit hier.


 Die Musik ist Mystistik und ein wenig Trinetus-Musik.

 Ein Genre, das von Hand hat 18 Jahre zurück, wurde aber noch nicht öffentlich bekannt und anerkannt.


 Ich hoffe, Sie werden ein bisschen Spaß beim Surfen auf meiner Website haben.


Ich bin mir heute sicher.  dass ich dieses Genre selbst geschaffen habe.  Und glaub mir.  Ich habe wirklich lange Zeit damit verbracht, alle Musikgenres der Welt zu durchsuchen.  Auch weit zurück in der Zeit.  Es gibt einfach niemanden da draußen, der wie ich daran denken kann, eine Melodie in verkleinertem Maßstab zu spielen.

 Wo ich auf einmal zwischen Dur- und Moll-Akkorden wechsle.

 Bsp.: C Cm C Cm /Eb Ebm Eb Ebm /F# F#m F# F#m /A Am A Am / etc.

 Und ich kann weitermachen und so ziemlich das Gleiche in vergrößertem Maßstab tun.

 Bsp.: C Cm C Cm /E Em E Em /G# G#m G# G#m / etc.

 Und dazwischen webe ich eine Ganztonskala über das Spiel und einige Fragmente des Kirchentons.  Nicht zu viel Kirchenton.  Ansonsten wird es zu einem vertrauten Stil und nicht zu dieser besonderen Art von Musik.  Und das muss nicht sein.


 Ich möchte, dass andere Musiker kommen, die Mystistik oder den religiösen Teil davon spielen wollen.  Etwas Trinetus.


 Und es wäre wirklich cool, wenn es viele von euch geben würde, die Mystistik und Trinetus spielen.

 Denn mein großer Traum ist es, ein:


 Mystistik und Trinetus Festival.


 Dann spielen Sie dort draußen Mystistik- und Trinetus-Musik.  Weitere Informationen zu diesem Genre finden Sie in der Zeile "Meine Musik / Lerne Mystistik- und Trinetus-Musik zu spielen".


 Habt eine schöne und gute Zeit hier.


 Mit freundlichen Grüßen

 IJac.

1.


Use this text block to fill in a description of this point on your numbered list. You can also type in some information that encourages your visitor to click the button below.

2.


Use this text block to fill in a description of this point on your numbered list. You can also type in some information that encourages your visitor to click the button below.

3.


Use this text block to fill in a description of this point on your numbered list. You can also type in some information that encourages your visitor to click the button below.